Chính sách bảo mật

Chúng tôi không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng nào lên trên Website Quoctuu.vn. Vì chúng tôi hiểu rằng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng niềm tin của khách hàng là vô cùng quan trọng với chúng tôi. Và chúng tôi luôn muốn quý khách sẽ thật yên tâm và tin tưởng khi tham gia các dịch vụ của Quoctuu.vn. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt nội dung của Chính sách bảo mật thông tin khách hàng. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết để phục vụ các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ của quý khách.