Chính sách giao hàng

  • Giao hàng nhanh trong 2h
  •  Nhằm mang đến những trải nhiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, giúp cho khách hàng có thể sở hữu sản phẩm cần thiết trong thời gian ngắn nhất với chi phí tiết kiệm nhất, Hộ kinh doanh Quốc tửu áp dụng chính sách giao hàng miễn phí lên tới 15km, giao hàng nhanh 2h