Chính sách đổi trả

Đối với tất cả các sản phẩm khách hàng sau khi mua hàng có thể đổi trả trong vòng 07 ngày (Lưu ý: Sản phẩm bảo hành phải có đầy đủ hóa đơn, nếu quý khách mua hàng không có hóa đơn mua hàng, chúng tôi xin phép từ chối bảo hành)

Nếu sản phẩm có bất kỳ vấn đề về chất lượng sản phẩm. Chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển đổi trả hàng hóa do khách hàng tự chịu trách nhiệm.