Rượu Nếp Cái Hoa Vàng – Làng Vân (500ml)

  • Thành phần: Gạo nếp, men truyền thống
  • 500ml
  • 52%V
  • Xuất xứ: Sức Khỏe Việt