Rượu nếp vàng – Làng Vân

  • Thành phần: Gạo nếp, nước, men thảo dược
  • 500ml
  • 52%V
  • Xuất xứ: Sức Khỏe Việt